សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីន ធឺរណែត: 8620-36548602 ផែនទីទំព័រ ភាសាចិន
Select Language
English
Thai
Indonesian
Korean
Japanese
Vietnamese
Malay
Russian
Filipino
French
German
Portuguese
Hindi
Xhosa
Arabic
Burmese
Cambodia
Lao
China
Italian
Spanish
Dutch
Greek
Turkish
Bengali
Persian
Poland

ទីតាំងបច្ចុប្បន្ន: គេហទំព័រ -> ការបង្ហាញផលិតផល ->->

WGP-100 horizontal washer
  • WGP-100 horizontal washer
  • លេខម៉ូដែល:
  • វិញ្ញាបនបត្រ:
  • សំណង់:
  • មុខងារ:
  • ប្រើសម្រាប់:
  • ព័ត៌មានអំពីការវេចខ្ចប់:
  • ពត៌មានចែកចាយ:
  • សួរតាមអនឡាញ

WGP-100 horizontal washer

1.new product based on similar products of domestic and foreign,suitable for washing cotton vevlet,wool spinning,the hemp and fabric blending

2. widely used in hospital hotel and school and so on.it is labour and energy saving equipment.

3.good quality.the panel and cylinder are made of high quality stainless steel and the panel surface has been zinc spraying,it is durable.

 4.easy operation and convenient maintainence

 

សារ
ឈ្មោះ: អ៊ីម៉ែលទំនាក់ទំនង:
មាតិកា:
ផ្សេងទៀត