សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីន ធឺរណែត: 8620-36548602 ផែនទីទំព័រ ភាសាចិន
Select Language
English
Thai
Indonesian
Korean
Japanese
Vietnamese
Malay
Russian
Filipino
French
German
Portuguese
Hindi
Xhosa
Arabic
Burmese
Cambodia
Lao
China
Italian
Spanish
Dutch
Greek
Turkish
Bengali
Persian
Poland

ទីតាំងបច្ចុប្បន្ន: គេហទំព័រ -> ការបង្ហាញផលិតផល ->Shoe machine->Shoe repair machine

YNJ-202 shoe repair machine
  • YNJ-202 shoe repair machine
  • លេខម៉ូដែល: YNJ-202
  • វិញ្ញាបនបត្រ: CE,ISO9001
  • សំណង់:
  • មុខងារ: shoe repair
  • ប្រើសម្រាប់: Hotel ,Hospital, Laundry,school
  • ព័ត៌មានអំពីការវេចខ្ចប់: wooden packing
  • ពត៌មានចែកចាយ: dilivery 7-25 days
  • សួរតាមអនឡាញ

 

 YNJ-202 Finisher
 Combined finisher
 Sole trimmer & heel trimmer
 Heel breaster on bayonet
 Sanding belts, belt tension manual
 Polishing tools on interchangeable shaft
 Dust extraction integrated
Voltage:       220V 50Hz
Power:        Motor (370W + 750W + 600W) + Vacuum 1100W = 2820W
Measurement:  1200 × 730 × 1525
Weight:       333 kg
សារ
ឈ្មោះ: អ៊ីម៉ែលទំនាក់ទំនង:
មាតិកា: