សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីន ធឺរណែត: 8620-36548602 ផែនទីទំព័រ ភាសាចិន
Select Language
English
Thai
Indonesian
Korean
Japanese
Vietnamese
Malay
Russian
Filipino
French
German
Portuguese
Hindi
Xhosa
Arabic
Burmese
Cambodia
Lao
China
Italian
Spanish
Dutch
Greek
Turkish
Bengali
Persian
Poland

ទីតាំងបច្ចុប្បន្ន: គេហទំព័រ -> ការបង្ហាញផលិតផល ->Shoe machine->Shoe washer and dryer combo

YNJ-8H Shoe washer and dryer combo
  • YNJ-8H Shoe washer and dryer combo
  • លេខម៉ូដែល: YNJ-8H
  • វិញ្ញាបនបត្រ:
  • សំណង់:
  • មុខងារ: shoe washing and drying
  • ប្រើសម្រាប់:
  • ព័ត៌មានអំពីការវេចខ្ចប់: wooden packing
  • ពត៌មានចែកចាយ: dilivery 7-25 days
  • សួរតាមអនឡាញ
សារ
ឈ្មោះ: អ៊ីម៉ែលទំនាក់ទំនង:
មាតិកា: