សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីន ធឺរណែត: 8620-36548602 ផែនទីទំព័រ ភាសាចិន
Select Language
English
Thai
Indonesian
Korean
Japanese
Vietnamese
Malay
Russian
Filipino
French
German
Portuguese
Hindi
Xhosa
Arabic
Burmese
Cambodia
Lao
China
Italian
Spanish
Dutch
Greek
Turkish
Bengali
Persian
Poland

ទីតាំងបច្ចុប្បន្ន: គេហទំព័រ -> ការបង្ហាញផលិតផល ->->Fully closed tetrachloroethylene dry cleaning machine

F300FSQ Tetrachloroethylene Solvent Dry Cleaning Machine (Economical)
  • F300FSQ Tetrachloroethylene Solvent Dry Cleaning Machine (Economical)
  • លេខម៉ូដែល: F300FSQ
  • វិញ្ញាបនបត្រ: CE,ISO9001
  • សំណង់: stainless steel
  • មុខងារ: dry cleaning
  • ប្រើសម្រាប់: Hotel ,Hospital, Laundry,school
  • ព័ត៌មានអំពីការវេចខ្ចប់: wooden packing
  • ពត៌មានចែកចាយ: dilivery 7-25 days
  • សួរតាមអនឡាញ

        F300FSQ is an easy to operate and maintain, full closed Tetrachloroethylene Solvent Dry Cleaning Machine, suit for small laundry shop.
        Easy to operate: Intelligence operation system, pre-step control, graphical key is easy to understand, 30 sets programming to be chosen from.
        Fast distillation speed: New U type distillation tech, avoid solvent from acidification.
        Steam dryer inside, avoid avoid solvent from acidification, fast heating speed and soft heating.
        Dual solvent-water separation system, non waste gas emission.

        Feature:
        1 Stainless structure, long service time;
        2 Variable-frequency Drive, increase speed smoothly, lo noise;
        3 Micro-computer automatic control, 24V electric control system, imported low voltage component
        4 Three sets steam inner cycle electric heating system to supply equality and stable heating;
        5 Water level alarm for distillation, daring steam heating machine.
        6 Mass centrifugal filter, the filter can be used repeatly, and low maintenance cost;
        7 Full closed solvent cooling recycle system, high heating efficiency, high speed recycle speed;
        8 Thermal conductivity type drying flow controller, detect recycled solvent automaticly, high sensitivity, non blocking, maintenance free;
        9 Distillation condenser over-heat protection to prevent distillation recovery of solvent temperature is too high or solvent vaporization;
        10 Safety lock in open door, Prevent failure operation on working status.


 


单位

F300FSQ6

F300FSQ8

F300FSQ10

F300FSQ12

Capacity

Kg

6

8

10

12

Drum volume

lt

115

145

185

215

Laundry speed

rpm

20-50

20-50

20-50

20-50

Extraction speed

rpm

300-500

300-500

300-500

300-500

Voltage

Vt

220/380

220/380

380

380

Rating power

Kw

12

14

18

18

Heating power of distillation

Kw

6

6

9

9

Heating power of Drying

Kw

4

6

9

9

Pressure of air

Mp-a

0.4-0.6

0.4-0.6

0.4-0.6

0.4-0.6

Pressure of water

Mpa

0.2-0.4

0.2-0.4

0.2-0.4

0.2-0.4

Dimension

mm

1400*1250*1900

1600*1250*2000

1600*1350*2000

1600*1400*2000

Weight

Kg

850

900

1000

1100

Spare parts

Micro-computer control panel :
Professional interaction interface, 10.1 inch;
1. 16 million true color, same showing ability as LCD;
2. High-speed reaction speed in download,start and working;
3. 3D graphic will give you more visual pictures.

 

New generation PLC :
1.Higher data processing speed, 10 times as traditional PLC;
2.More extensive ability, support more than 10 expansion modules, 3 BD data board;
3.More stable performance, to meet more needs.

 

Precise temperature data module :
1.Using DC-DC power isolation design, enhance the ability of anti interference;
2.Temperature accuracy to 0.1 degree;
3.Set temperature channel PID parameter value independent.

Schneider low voltage electrical control system:
1.Adapt to a variety of harsh environment, strong anti-interference ability;
2.Sensitive control and high precision;
3.Stable performance, low failure rate.

 

Drying refrigerating machine :
1. New turbine suction drying recovery system, solvent recovery completely;
2. Refrigeration heat pump system, fast heating, saving energy;
3. Heating power cooling-water control system, automatic change cooling pressure with operating temperature.

 

Fully suspension damping system :
Fully suspension damping system to enhance dehydration rate, Shorten drying time.

 

Three level solvent water separator:
Avoid the phenomenon of solvent stunk

 

Vacuum distillation system :
New sectional type solvent vacuum distillation system to reduce residual solvent

 

Drying system :
1.New turbine drying system, 270 degree drying air covering to get high drying speed;
2.Mult-point temperature monitoring and Pre-warning system, shift to safety mode to ensure safety;
3.Thermal conductivity type drying flow control system;
4.Nitrogen access protection.

 

Solvent conversion system :
1.Highly sensitive solvent conversion system, automatic detection and shift, to make sure different solvent non-mix
2.Dual solvent injection system;
3.Highly sensitive level sensor, Automatic detection of liquid level height to get accurate control.

 

Solvent distillation system :
1.Centralized type double cylinder distillation system, independent condensation structure;
2.Senson Plus solvent foam sensor yo ensure high recovery of solvent;
3.Anti-overflow for Distillation tank to ensure safety operation.

 

Solvent water separation system :
Four sector Solvent water separation system to separate water from solvent.

 

Solvent filter :
1.High-capacity solvent centrifugal filter;
2.Automatic filtering system, can be used repeated, low maintenance cost.

 

Compensated vacuum solvent distillation purification system : 
1.high vacuum ability, low failure rate, and high distillation ability;
2.Condensation temperature sensor, to ensure safety operation.

 

 

 

 

សារ
ឈ្មោះ: អ៊ីម៉ែលទំនាក់ទំនង:
មាតិកា: